Veiligheid

VEILIGHEID IN EN OM WATERLOPEN !!!

Waterkrachtinstallaties stroomopwaarts gelegen kunnen plotseling massa’s water lozen waardoor iedereen die zich in de bedding of in de buurt van de waterloop bevindt gevaar loopt.

sureteGD5
Normale situatie
sureteGD4
Enkele seconden later: een oprijzende golf, die onmiddellijk gevolgen heeft stroomafwaarts, soms over verscheidene kilometers, in een gewoonlijk drooggevallen stroom. GEVAAR !!!

Gefahrentafel-Neu