Gevaarsborden

In waterlopen aangegeven met dit bord bestaat gevaar voor een plotseling oprijzende golf, zelfs tijdens mooi weer , dag en nacht.

Voor uw eigen veiligheid :

  • Parkeer niet in de bedding van de waterloop
  • Houd u niet bezig met zaken in de nabijheid ervan
  • Bij een ongeluk: bel 144