Weiligheid in en om waterlopen !!!

Vereinigung der Walliser Stromproduzenten

Waterkrachtinstallaties stroomopwaarts gelegen kunnen plotseling massa’s water lozen waardoor iedereen die zich in de bedding of in de buurt van de waterloop bevindt gevaar loopt.

Campagne 2023