Schoonmaken van watervang

Een operatie die het mogelijk maakt , door het laten wegstromen van het water, afzettingen, kiezelstenen en andere materialen die zich verzameld hebben bij de ingang van de installatie te verwijderen. Het schoonmaken van een watervang treedt in werking zodra het normaal functioneren van een installatie in gevaar komt. Het veroorzaakt een zeer plotselinge toename van het volume (tot 30 m3/per seconde voor grote watervangen) in de waterloop stroomafwaarts, soms over verscheidene kilometers.