Weiligheid in en om waterlopen !!!

Waterkrachtinstallaties stroomopwaarts gelegen kunnen plotseling massa’s water lozen waardoor iedereen die zich in de bedding of in de buurt van de waterloop bevindt gevaar loopt.